5 ročná záruka AL-KO

Záručné podmienky

1. AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol. s.r.o. poskytuje 5-ročnú záruku na benzínové rotačné kosačky za podmienky, že spotrebiteľ absolvuje s kosačkou jednu povinnú servisnú prehliadku v období od 1,5 d 2 rokov od zakúpenia kosačky, v ktoromkoľvek záručnom servisnom stredisku. Ďalšou podmienkou je doloženie riadne vyplneného a predajcom potvrdeného Záručného listu a čitateľného dokladu o kúpe (blok z registračnej pokladne, alebo faktúra). V opačnom prípade je poskytnutá len zákonom stanovená 2 ročná záručná doba a spotrebiteľovi postačí doložiť len doklad o kúpe.


2. Záruka sa vzťahuje na záručné vady:

  • nesprávna činnosť výrobku v dôsledku konštrukčnej chyby
  • porucha zapríčinená vadou materiálu
  • nesprávne dielenské spracovanie, ktoré sa prejaví v záručnej dobe.


3. Spotrebiteľ si uplatňuje reklamáciu u predajcu, kde stroj kúpil alebo u ľubovoľného povereného servisného zástupcu AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol. s.r.o. 


4. Nárok na záruku zaniká:

  • uplynutím reklamačnej doby
  • pri nedodržaní pokynov na používanie a údržbu výrobku uvedenom v Návode na obsluhu
  • ak na výrobku bol vykonaný zásah osobou, ktorá nemá poverenie na takúto činnosť od AL-KO Kober Slovakia, spol. s.r.o.
  • ak vada vznikla neodstránením menšej primárnej vady, ktorú bolo možné ľahko identifikovať
  • ak vada vznikla v dôsledku použitia znečisteného, príp. výrobcom motora neschváleného benzínu alebo oleja
  • vada vznikla v dôsledku použitia prídavného zariadenia, ktoré nebolo schválené výrobcom
  • ak je výrobok používaný k zapožičiavaniu.


Na stiahnutie

Záručný list


Sme tu pre Vás. Ochotne Vám pomôžeme.
Navštívte našu predajňu
Adresa obchodu:
Želiarska 20 A,
Veľký Meder 932 01

Otváracia doba:
Pondelok:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Utorok:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Streda:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Štvrtok:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Piatok:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Sobota:
8:00 – 12:00